Cranio Sacral Therapy, Kraniosakral terapi

Vi utbildar i cranio Kranio sakral terapi i samarbete enligt dr Nagi Iskander.
Dr Nagi Iskander avled dessvärrre förra året, men vi fortsätter med kurserna i hans anda och med erfarenhet av de 17 åren vi arbetade tillsammans.

Det innebär att jag Ann-Chatrine Jonsson utbildar i alla 3 stegen.

Varmt Välkomen.

Steg I

För  mer information se cranio.se

Stockholm den 20-21 november 2021.
Mora efter önskemål