Cranio Sacral Therapy, Kraniosakral terapi

Vi utbildar i Kraniosakral terapi i samarbete enligt dr Nagi Iskander.
Dr Nagi Iskander avled dessvärrre 2020, men jag fortsätter med kurserna i hans anda och med erfarenhet av de 17 åren vi arbetade tillsammans.

Det innebär att jag Ann-Chatrine Jonsson utbildar i alla 3 stegen.

Varmt Välkomen.

Steg I

För  mer information se cranio.se

Stockholm den 19-20 november 2022.
Mora efter önskemål