Cranio Sacral Therapy, Kraniosakral terapi

Vi utbildar i cranio Kranio sakral terapi i samarbete med dr Nagi Iskander, Canada.

Steg I

Stockholm daum ej fastställt
Mora efter önskemål

För  mer information se cranio.se