Balance Art Balansbräda

10/2017                                                                                                              VacuFIex

BALANCE  ART Balansbräda

Forskning/studier
”Enligt min läkare har läkningen gått oerhört snabbt”

Anders Hellberg fick efter en tackling under en fotbollsmatch sin fotled söndersliten. Under rehabiliteringstiden tränade han på Balance Art i kombination med
motionscykelträning och traditionell rehabilitering.

Anders kunde börja vara med på fotbollsträningen 1.5 månad tidigare än läkaren beräknat.

– Anders fick beskedet av sin läkare att kontaktidrott var uteslutet de första 6 månaderna men redan efter 4,5 månader var han tillbaks på träningen, vilket han till stor del tillskriver Balance Art.

’Balansen förbättras snabbt och man känner efter övningarna att foten fått arbeta.

Efterhand är det enkelt att ”avancera” genom att t ex blunda, dansa eller plocka upp saker när man står på plattan” – tycker Anders.

Vid träning av proprioceptionen (kroppens postion- och rörelsesinne) påverkas inte bara en del utan alla tre nivaerna av motorisk kontroll dvs. spinala (ryggrads) reflexerna, hjärnstamsaktiviteten och kognitiva (kunskaps) programmeringen.

Balance Arts unika form gör det svårare att utföra motrörelser som annars kan lura kroppen och förhindra effektiv träning. När du tränar med Balance Art stimuleras proproceptionen hela tiden.

Kristjan Odsson vid Idrottshögskolan i Stockholm är mycket positiv till Balance Arts
’anatomiskt anpassade balansplatta” och avser göra ytterligare tester i ett biomekaniskt laboratorium.

Forskare i ”Proprioception and neuromuscular control in joint stability” ( 2000 Human Kinetics, ISBN 0-88011-8644 av Lephardt FM och Fu FH) menar att risken för att åter skada sig minskar om man tränar/ökar proprioceptionen efter en skada. Dvs. vikten av att träna proprioceptionen är både i rehab- och förebyggande syfte.

Läs mer om vår studie på äldre. Där ser man effekten av 4 veckors balansträning på Balance
Art.